ilość pokoi metraż m2 od do Cena (PLN) od do piętro
Symbol
Piętro
Powierzchnia
Balkon
Taras
Ilość pokoi
Wykończenie High Basic w cenie
Cena brutto
Cena promocyjna Status
Pobierz rzut lokalu
C1.1/2/1 1 40,59 5,20 2 tak 322 088 307 882 wolne
C1.1/2/2 1 47,46 4,67 2 tak 347 951 331 340 wolne
C1.1/2/3 1 45,53 3,55 2 tak 325 417 309 481 wolne
C1.1/2/4 1 56,00 3,55 3 tak 405 405 385 805 wolne
C1.1/2/5 1 59,34 3,55 3 tak 429 585 408 816 wolne
C1.1/2/6 1 36,32 3,55 2 tak 295 448 282 736 wolne
C1.1/2/7 1 36,45 5,06 1 tak 284 467 271 710 wolne
C1.1/2/8 1 59,23 5,54 2 tak 387 889 367 159 wolne
C1.1/2/9 1 43,78 5,19 2 tak 325 567 310 244 wolne
C1.1/3/1 2 40,59 5,20 2 tak 331 088 316 882 wolne
C1.1/3/2 2 47,46 4,67 2 tak 356 690 340 079 wolne
C1.1/3/3 2 45,53 3,55 2 tak 333 801 317 866 wolne
C1.1/3/4 2 56,00 3,55 3 tak 415 718 396 118 wolne
C1.1/3/5 2 59,34 3,55 3 tak 440 512 419 743 wolne
C1.1/3/6 2 36,32 3,55 2 tak 300 294 287 582 wolne
C1.1/3/7 2 36,45 5,06 1 tak 293 468 280 710 wolne
C1.1/3/8 2 59,23 5,54 2 tak 398 796 378 066 wolne
C1.1/3/9 2 43,78 5,19 2 tak 335 567 320 244 wolne
C1.1/4/1 3 40,59 10,48 2 tak 345 598 331 392 wolne
C1.1/4/2 3 47,46 14,53 2 tak 376 119 359 508 wolne
C1.1/4/3 3 45,53 3,55 2 tak 342 185 326 250 wolne
C1.1/4/4 3 56,00 3,55 3 tak 426 030 406 430 wolne
C1.1/4/5 3 59,34 3,55 3 tak 451 440 430 670 wolne
C1.1/4/6 3 36,32 3,55 2 tak 307 485 294 773 wolne
C1.1/4/7 3 36,45 5,06 1 tak 304 977 292 220 wolne
C1.1/4/8 3 59,23 6,73 2 tak 409 702 388 972 wolne
C1.1/4/9 3 43,78 11,22 2 tak 361 973 346 650 wolne
C1.1/5/1 4 40,92 5,16 2 tak 346 428 332 107 wolne
C1.1/5/2 4 48,12 4,64 2 tak 386 218 369 376 wolne
C1.1/5/3 4 46,55 3,55 2 tak 358 423 342 131 wolne
C1.1/5/4 4 56,53 3,55 3 tak 440 471 420 686 wolne
C1.1/5/5 4 60,01 3,55 3 tak 467 586 446 583 wolne
C1.1/5/6 4 36,86 3,55 2 tak 324 529 311 628 wolne
C1.1/5/7 4 37,17 5,06 1 tak 318 361 305 352 wolne
C1.1/5/8 4 60,34 5,50 2 tak 473 562 419 441 wolne
C1.1/5/9 4 44,12 5,16 2 tak 362 024 346 582 wolne
C1.1/6/1 5 40,92 5,16 2 tak 354 531 340 209 wolne
C1.1/6/2 5 48,12 4,64 2 tak 406 218 389 376 wolne
C1.1/6/3 5 46,55 3,55 2 tak 375 983 359 690 wolne
C1.1/6/4 5 56,53 3,55 3 tak 473 480 453 694 wolne
C1.1/6/5 5 60,01 3,55 3 tak 494 002 472 998 wolne
C1.1/6/6 5 36,86 3,55 2 tak 344 529 331 628 wolne
C1.1/6/7 5 37,19 5,06 1 tak 325 896 312 880 wolne
C1.1/6/8 5 60,34 5,50 2 tak 458 051 436 932 wolne
C1.1/6/9 5 44,12 5,16 2 tak 382 256 366 814 wolne
C1.1/7/1 6 50,52 12,22 2 tak 446 578 428 896 wolne
C1.1/7/2 6 67,44 18,95 34,61 3 tak 557 594 533 990 wolne
C1.1/7/3 6 32,07 33,28 1 tak 343 811 332 586 wolne
C1.1/7/4 6 30,28 32,37 1 tak 343 746 332 672 wolne
C1.1/7/5 6 78,05 8,08 32,23 4 tak 660 708 633 390 wolne
C1.1/7/6 6 53,83 15,44 2 tak 467 075 448 234 wolne
C1.1/8/1 7 50,52 5,16 2 tak 446 578 428 896 wolne
C1.1/8/2 7 67,44 5,69 6,54 3 tak 557 594 533 990 wolne
C1.1/8/3 7 32,07 7,19 1 tak 343 811 332 586 wolne
C1.1/8/4 7 31,64 8,94 1 tak 343 746 332 672 wolne
C1.1/8/5 7 78,05 5,95 8,60 4 tak 657 177 625 883 wolne
C2.1/2/1 1 38,89 22,90 2 tak - - sprzedane
C2.1/2/2 1 38,95 21,25 2 tak - - sprzedane
C2.1/2/3 1 59,33 17,67 2 tak 425 000 399 000 wolne
C2.1/2/4 1 43,63 11,21 2 tak - - sprzedane
C2.1/2/5 1 71,48 51,42 2 tak 494 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/2/6 1 62,44 51,31 3 tak 479 000 460 000 wolne
C2.1/3/1 2 38,88 3,54 3,54 2 tak - - sprzedane
C2.1/3/2 2 38,95 3,49 3,49 2 tak - - sprzedane
C2.1/3/3 2 54,65 5,20 2 tak - - sprzedane
C2.1/3/4 2 55,79 4,44 3 tak - - sprzedane
C2.1/3/5 2 71,50 5,84 2 tak 514 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/3/6 2 42,97 4,19 2 tak - - sprzedane
C2.1/3/7 2 40,10 5,56 2 tak - - sprzedane
C2.1/4/1 3 38,87 3,54 2 tak 330 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/4/2 3 38,94 3,49 2 tak 324 000 319 000 wolne
C2.1/4/3 3 54,65 10,22 2 tak 404 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/4/4 3 55,79 17,13 3 tak - - sprzedane
C2.1/4/5 3 71,50 18,87 2 tak - - sprzedane
C2.1/4/6 3 42,98 8,85 2 tak - - sprzedane
C2.1/4/7 3 40,10 9,63 2 tak - - sprzedane
C2.1/5/1 4 39,23 3,54 2 tak 349 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/5/2 4 39,32 3,49 2 tak 351 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/5/3 4 55,65 5,20 2 tak 413 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/5/4 4 56,46 4,47 3 tak 470 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/5/5 4 72,33 5,84 2 tak 557 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/5/6 4 43,40 4,18 2 tak - - sprzedane
C2.1/5/7 4 40,48 5,56 2 tak - - sprzedane
C2.1/6/1 5 39,23 3,54 2 tak - - sprzedane
C2.1/6/2 5 39,31 3,49 2 tak 351 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/6/3 5 55,65 5,20 2 tak 436 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/6/4 5 56,46 4,47 3 tak 479 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/6/5 5 72,35 5,84 2 tak 570 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/6/6 5 43,40 4,18 2 tak 385 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/6/7 5 40,48 5,56 2 tak 359 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/7/1 6 76,32 36,10 3 tak - - sprzedane
C2.1/7/2 6 68,89 18,33 3 tak 555 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/7/3 6 95,09 36,33 4 tak - - sprzedane
C2.1/7/4 6 62,51 16,55 3 tak 548 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/8/1 7 76,32 13,73 3 tak - - sprzedane
C2.1/8/2 7 68,89 4,59 3 tak 551 000 zapytaj o rabat wolne
C2.1/8/3 7 95,09 28,17 4 tak - - sprzedane
C2.1/8/4 7 62,51 14,91 3 tak 549 500 zapytaj o rabat wolne
C2.2/2/1 1 69,13 38,77 3 tak - - sprzedane
C2.2/2/2 1 38,83 3,75 1 tak - - sprzedane
C2.2/2/3 1 38,99 4,29 1 tak - - sprzedane
C2.2/2/4 1 38,86 4,26 1 tak - - sprzedane
C2.2/2/5 1 38,47 3,61 1 tak - - sprzedane
C2.2/2/6 1 40,00 3,12 2 tak - - sprzedane
C2.2/2/7 1 44,91 4,91 2 tak - - sprzedane
C2.2/2/8 1 41,08 4,91 2 tak - - sprzedane
C2.2/2/9 1 64,74 6,00 3 tak - - sprzedane
C2.2/3/1 2 69,12 5,71 3 tak 470 000 zapytaj o rabat wolne
C2.2/3/2 2 38,83 3,75 1 tak - - sprzedane
C2.2/3/3 2 38,99 4,29 1 tak - - sprzedane
C2.2/3/4 2 38,86 4,26 1 tak - - sprzedane
C2.2/3/5 2 38,47 3,61 1 tak - - sprzedane
C2.2/3/6 2 40,00 3,12 2 tak - - sprzedane
C2.2/3/7 2 44,89 4,94 2 tak - - sprzedane
C2.2/3/8 2 41,08 4,94 2 tak - - sprzedane
C2.2/3/9 2 64,74 5,71 3 tak - - sprzedane
C2.2/4/1 3 69,09 5,71 3 tak 499 000 zapytaj o rabat wolne
C2.2/4/2 3 38,83 3,61 1 tak 315 000 307 000 wolne
C2.2/4/3 3 38,99 4,29 1 tak - - sprzedane
C2.2/4/4 3 38,86 4,26 1 tak - - sprzedane
C2.2/4/5 3 38,47 3,61 1 tak - - sprzedane
C2.2/4/6 3 40,00 3,12 2 tak - - sprzedane
C2.2/4/7 3 44,89 7,51 2 tak - - sprzedane
C2.2/4/8 3 41,08 6,98 2 tak - - sprzedane
C2.2/4/9 3 64,74 5,71 3 tak - - sprzedane
C2.2/5/1 4 69,94 5,71 3 tak 539 000 zapytaj o rabat wolne
C2.2/5/2 4 39,15 3,61 1 tak - - sprzedane
C2.2/5/3 4 39,36 4,29 1 tak 337 000 zapytaj o rabat wolne
C2.2/5/4 4 39,23 4,26 1 tak 335 000 zapytaj o rabat wolne
C2.2/5/5 4 38,83 3,61 1 tak 330 000 zapytaj o rabat wolne
C2.2/5/6 4 40,81 3,12 2 tak - - sprzedane
C2.2/5/7 4 45,91 4,94 2 tak 399 000 zapytaj o rabat wolne
C2.2/5/8 4 41,57 4,94 2 tak 365 000 zapytaj o rabat wolne
C2.2/5/9 4 65,37 5,71 3 tak - - sprzedane
C2.2/6/1 5 69,94 5,71 3 tak 551 000 zapytaj o rabat wolne
C2.2/6/2 5 39,15 3,61 1 tak 345 500 zapytaj o rabat wolne
C2.2/6/3 5 39,36 4,29 1 tak 349 500 zapytaj o rabat wolne
C2.2/6/4 5 39,23 4,26 1 tak 347 000 zapytaj o rabat wolne
C2.2/6/5 5 38,83 3,61 1 tak 341 500 zapytaj o rabat wolne
C2.2/6/6 5 40,82 3,12 2 tak 355 500 zapytaj o rabat wolne
C2.2/6/7 5 45,91 4,94 2 tak 415 194 zapytaj o rabat wolne
C2.2/6/8 5 41,57 4,94 2 tak 372 500 zapytaj o rabat wolne
C2.2/6/9 5 65,37 5,71 3 tak 519 000 zapytaj o rabat wolne
C2.2/7/1 6 92,55 9,05 36,00 4 tak - - sprzedane
C2.2/7/2 6 39,46 9,14 1 tak 360 964 zapytaj o rabat wolne
C2.2/7/3 6 39,34 9,14 1 tak 365 000 zapytaj o rabat wolne
C2.2/7/4 6 73,31 30,82 3 tak - - sprzedane
C2.2/7/5 6 59,14 44,07 3 tak - - sprzedane
C2.2/7/6 6 51,72 23,66 3 tak - - sprzedane
C2.2/8/1 7 92,55 4,59 12,00 4 tak 749 000 zapytaj o rabat wolne
C2.2/8/2 7 39,46 5,22 1 tak 366 000 zapytaj o rabat wolne
C2.2/8/3 7 39,34 5,20 1 tak 365 000 zapytaj o rabat wolne
C2.2/8/4 7 73,31 9,27 3 tak - - sprzedane
C2.2/8/5 7 59,12 14,56 3 tak - - sprzedane
C2.2/8/6 7 51,72 5,35 3 tak 459 000 zapytaj o rabat wolne


NAGRODY:

NEWSLETTER
CZY CHCESZ OTRZYMYWAĆ NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE O PROMOCJACH?