ilość pokoi metraż m2 od do Cena (PLN) od do piętro
Symbol
Piętro
Powierzchnia
Balkon
Taras
Ilość pokoi
Wykończenie Ultra Nova
Cena brutto
Cena promocyjna Status
Pobierz rzut lokalu
C1.1/8/5 7 78,05 5,95 8,60 4 nie 730 558 720 558 zarezerwowane
C1.1/2/1 1 40,59 5,20 2 nie - - sprzedane
C1.1/2/2 1 47,46 4,67 2 nie - - sprzedane
C1.1/2/3 1 45,53 3,55 2 nie - - sprzedane
C1.1/2/4 1 56,00 3,55 3 nie - - sprzedane
C1.1/2/5 1 59,34 3,55 3 nie - - sprzedane
C1.1/2/6 1 36,32 3,55 2 nie - - sprzedane
C1.1/2/7 1 36,45 5,06 1 nie - - sprzedane
C1.1/2/8 1 59,23 5,54 2 nie - - sprzedane
C1.1/2/9 1 43,78 5,19 2 nie - - sprzedane
C1.1/3/1 2 40,59 5,20 2 nie - - sprzedane
C1.1/3/2 2 47,46 4,67 2 nie - - sprzedane
C1.1/3/3 2 45,53 3,55 2 nie - - sprzedane
C1.1/3/4 2 56,00 3,55 3 nie - - sprzedane
C1.1/3/5 2 59,34 3,55 3 nie - - sprzedane
C1.1/3/6 2 36,32 3,55 2 nie - - sprzedane
C1.1/3/7 2 36,45 5,06 1 nie - - sprzedane
C1.1/3/8 2 59,23 5,54 2 nie - - sprzedane
C1.1/3/9 2 43,78 5,19 2 nie - - sprzedane
C1.1/4/1 3 40,59 10,48 2 nie - - sprzedane
C1.1/4/2 3 47,46 14,53 2 nie - - sprzedane
C1.1/4/3 3 45,53 3,55 2 nie - - sprzedane
C1.1/4/4 3 56,00 3,55 3 nie - - sprzedane
C1.1/4/5 3 59,34 3,55 3 nie - - sprzedane
C1.1/4/6 3 36,32 3,55 2 nie - - sprzedane
C1.1/4/7 3 36,45 5,06 1 nie - - sprzedane
C1.1/4/8 3 59,23 6,73 2 nie - - sprzedane
C1.1/4/9 3 43,78 11,22 2 nie - - sprzedane
C1.1/5/1 4 40,92 5,16 2 nie - - sprzedane
C1.1/5/2 4 48,12 4,64 2 nie - - sprzedane
C1.1/5/3 4 46,55 3,55 2 nie - - sprzedane
C1.1/5/4 4 56,53 3,55 3 nie - - sprzedane
C1.1/5/5 4 60,01 3,55 3 nie - - sprzedane
C1.1/5/6 4 36,86 3,55 2 nie - - sprzedane
C1.1/5/7 4 37,17 5,06 1 nie - - sprzedane
C1.1/5/8 4 60,34 5,50 2 nie - - sprzedane
C1.1/5/9 4 44,12 5,16 2 nie - - sprzedane
C1.1/6/1 5 40,92 5,16 2 nie - - sprzedane
C1.1/6/2 5 48,12 4,64 2 nie - - sprzedane
C1.1/6/3 5 46,55 3,55 2 nie - - sprzedane
C1.1/6/4 5 56,53 3,55 3 nie - - sprzedane
C1.1/6/5 5 60,01 3,55 -5 nie - - sprzedane
C1.1/6/6 5 36,86 3,55 2 nie - - sprzedane
C1.1/6/7 5 37,19 5,06 2 nie - - sprzedane
C1.1/6/8 5 60,34 5,50 2 nie - - sprzedane
C1.1/6/9 5 44,12 5,16 2 nie - - sprzedane
C1.1/7/1 6 50,52 12,22 2 nie - - sprzedane
C1.1/7/2 6 67,44 18,95 34,61 3 nie - - sprzedane
C1.1/7/3 6 32,07 33,28 1 nie - - sprzedane
C1.1/7/4 6 30,28 32,37 1 nie - - sprzedane
C1.1/7/5 6 78,05 8,08 32,23 4 nie - - sprzedane
C1.1/7/6 6 53,83 15,44 2 nie - - sprzedane
C1.1/8/1 7 50,52 5,16 2 nie - - sprzedane
C1.1/8/2 7 67,44 5,69 6,54 3 nie - - sprzedane
C1.1/8/3 7 32,07 7,19 1 nie - - sprzedane
C1.1/8/4 7 31,64 8,94 1 nie - - sprzedane
C1.1/8/6 7 53,83 5,16 2 nie - - sprzedane
C2.1/2/1 1 38,89 22,90 2 nie - - sprzedane
C2.1/2/2 1 38,95 21,25 2 nie - - sprzedane
C2.1/2/3 1 59,33 17,67 2 nie - - sprzedane
C2.1/2/4 1 43,63 11,21 2 nie - - sprzedane
C2.1/2/5 1 71,48 51,42 2 nie - - sprzedane
C2.1/2/6 1 62,44 51,31 3 nie - - sprzedane
C2.1/3/1 2 38,88 3,54 3,54 2 nie - - sprzedane
C2.1/3/2 2 38,95 3,49 3,49 2 nie - - sprzedane
C2.1/3/3 2 54,65 5,20 2 nie - - sprzedane
C2.1/3/4 2 55,79 4,44 3 nie - - sprzedane
C2.1/3/5 2 71,50 5,84 2 nie - - sprzedane
C2.1/3/6 2 42,97 4,19 2 nie - - sprzedane
C2.1/3/7 2 40,10 5,56 2 nie - - sprzedane
C2.1/4/1 3 38,87 3,54 2 nie - - sprzedane
C2.1/4/2 3 38,94 3,49 2 nie - - sprzedane
C2.1/4/3 3 54,65 10,22 2 nie - - sprzedane
C2.1/4/4 3 55,79 17,13 3 nie - - sprzedane
C2.1/4/5 3 71,50 18,87 2 nie - - sprzedane
C2.1/4/6 3 42,98 8,85 2 nie - - sprzedane
C2.1/4/7 3 40,10 9,63 2 nie - - sprzedane
C2.1/5/1 4 39,23 3,54 2 nie - - sprzedane
C2.1/5/2 4 39,32 3,49 2 nie - - sprzedane
C2.1/5/3 4 55,65 5,20 2 nie - - sprzedane
C2.1/5/4 4 56,46 4,47 3 nie - - sprzedane
C2.1/5/5 4 72,33 5,84 2 nie - - sprzedane
C2.1/5/6 4 43,40 4,18 2 nie - - sprzedane
C2.1/5/7 4 40,48 5,56 2 nie - - sprzedane
C2.1/6/1 5 39,23 3,54 2 nie - - sprzedane
C2.1/6/2 5 39,31 3,49 2 nie - - sprzedane
C2.1/6/3 5 55,65 5,20 2 nie - - sprzedane
C2.1/6/4 5 56,46 4,47 3 nie - - sprzedane
C2.1/6/5 5 72,35 5,84 2 nie - - sprzedane
C2.1/6/6 5 43,40 4,18 2 nie - - sprzedane
C2.1/6/7 5 40,48 5,56 2 nie - - sprzedane
C2.1/7/1 6 76,32 36,10 3 nie - - sprzedane
C2.1/7/2 6 68,89 18,33 3 nie - - sprzedane
C2.1/7/3 6 95,09 36,33 4 nie - - sprzedane
C2.1/7/4 6 62,51 16,55 3 nie - - sprzedane
C2.1/8/1 7 76,32 13,73 3 nie - - sprzedane
C2.1/8/2 7 68,89 4,59 3 nie - - sprzedane
C2.1/8/3 7 95,09 28,17 4 nie - - sprzedane
C2.1/8/4 7 62,51 14,91 3 nie - - sprzedane
C2.2/2/1 1 69,13 38,77 3 nie - - sprzedane
C2.2/2/2 1 38,83 3,75 1 nie - - sprzedane
C2.2/2/3 1 38,99 4,29 1 nie - - sprzedane
C2.2/2/4 1 38,86 4,26 1 nie - - sprzedane
C2.2/2/5 1 38,47 3,61 1 nie - - sprzedane
C2.2/2/6 1 40,00 3,12 2 nie - - sprzedane
C2.2/2/7 1 44,91 4,91 2 nie - - sprzedane
C2.2/2/8 1 41,08 4,91 2 nie - - sprzedane
C2.2/2/9 1 64,74 6,00 3 nie - - sprzedane
C2.2/3/1 2 69,12 5,71 3 nie - - sprzedane
C2.2/3/2 2 38,83 3,75 1 nie - - sprzedane
C2.2/3/3 2 38,99 4,29 1 nie - - sprzedane
C2.2/3/4 2 38,86 4,26 1 nie - - sprzedane
C2.2/3/5 2 38,47 3,61 1 nie - - sprzedane
C2.2/3/6 2 40,00 3,12 2 nie - - sprzedane
C2.2/3/7 2 44,89 4,94 2 nie - - sprzedane
C2.2/3/8 2 41,08 4,94 2 nie - - sprzedane
C2.2/3/9 2 64,74 5,71 3 nie - - sprzedane
C2.2/4/1 3 69,09 5,71 3 nie - - sprzedane
C2.2/4/2 3 38,83 3,61 1 nie - - sprzedane
C2.2/4/3 3 38,99 4,29 1 nie - - sprzedane
C2.2/4/4 3 38,86 4,26 1 nie - - sprzedane
C2.2/4/5 3 38,47 3,61 1 nie - - sprzedane
C2.2/4/6 3 40,00 3,12 2 nie - - sprzedane
C2.2/4/7 3 44,89 7,51 2 nie - - sprzedane
C2.2/4/8 3 41,08 6,98 2 nie - - sprzedane
C2.2/4/9 3 64,74 5,71 3 nie - - sprzedane
C2.2/5/1 4 69,94 5,71 3 nie - - sprzedane
C2.2/5/2 4 39,15 3,61 1 nie - - sprzedane
C2.2/5/3 4 39,36 4,29 1 nie - - sprzedane
C2.2/5/4 4 39,23 4,26 1 nie - - sprzedane
C2.2/5/5 4 38,83 3,61 1 nie - - sprzedane
C2.2/5/6 4 40,81 3,12 2 nie - - sprzedane
C2.2/5/7 4 45,91 4,94 2 nie - - sprzedane
C2.2/5/8 4 41,57 4,94 2 nie - - sprzedane
C2.2/5/9 4 65,37 5,71 3 nie - - sprzedane
C2.2/6/1 5 69,94 5,71 3 nie - - sprzedane
C2.2/6/2 5 39,15 3,61 1 nie - - sprzedane
C2.2/6/3 5 39,36 4,29 1 nie - - sprzedane
C2.2/6/4 5 39,23 4,26 1 nie - - sprzedane
C2.2/6/5 5 38,83 3,61 1 nie - - sprzedane
C2.2/6/7 5 45,91 4,94 2 nie - - sprzedane
C2.2/6/8 5 41,57 4,94 2 nie - - sprzedane
C2.2/6/9 5 65,37 5,71 3 nie - - sprzedane
C2.2/7/1 6 92,55 9,05 36,00 4 nie - - sprzedane
C2.2/7/2 6 39,46 9,14 1 nie - - sprzedane
C2.2/7/3 6 39,34 9,14 1 nie - - sprzedane
C2.2/7/4 6 73,31 30,82 3 nie - - sprzedane
C2.2/7/5 6 59,14 44,07 3 nie - - sprzedane
C2.2/7/6 6 51,72 23,66 3 nie - - sprzedane
C2.2/8/1 7 92,55 4,59 12,00 4 nie - - sprzedane
C2.2/8/2 7 39,46 5,22 1 nie - - sprzedane
C2.2/8/3 7 39,34 5,20 1 nie - - sprzedane
C2.2/8/4 7 73,31 9,27 3 nie - - sprzedane
C2.2/8/5 7 59,12 14,56 3 nie - - sprzedane
C2.2/8/6 7 51,72 5,35 3 nie - - sprzedane


NAGRODY:NEWSLETTER
CZY CHCESZ OTRZYMYWAĆ
NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
O PROMOCJACH?